dfkt.net
当前位置:首页 >> 诚信的格言有哪些 >>

诚信的格言有哪些

1、民无信不立.孔子 人而无信,不知其可也孔子2、君子忧道不忧贫. 孔子3、言不信者,行不果.墨子4、诚信者,天下之结也.墨子5、诚者,天之道也;思诚者,人之道也.孟子6、小信诚则大信立.韩非子7、侈而惰者贫,而力而俭者富. 韩非子8、贫而无谄,富而无骄. 子贡9、强本而节用,则天不能贫. 荀况10、善气迎人,亲如弟兄;恶气迎人,害于戈兵. 管仲11、惟诚可以破天下之伪,惟实可以破天下之虚.薛12、人背信则名不达.刘向13、以诚感人者,人亦诚而应.程颐14、人无忠信,不可立于世.程颐15、精诚所至,金石为开.王充

生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花. 海涅 言不信者,行不果. 墨子 诚实是力量的一种象征,它显示着一个人的高度自重和内心的安全感与尊严感. 艾琳卡瑟 ●民无信不立. 孔子 人类最不道德处,是不诚实与怯懦.

1、 诚信是人最美丽的外套,是心灵最圣洁的鲜花. 2、 诚信是你价格不菲的鞋子,踏遍千山万水,质量也应永恒不变. 3、 诚信像一面镜子,一旦打破,你的人格就会出现裂痕. 4、 诚信是道路,随着开拓者的脚步延伸;诚信是智慧,随着博

诚信,能使人变得受人尊敬.诚信,能使人合作变得更加紧密.诚信,能使朋友之间的距离变得更近.诚信,能使人们的生活变得崇高无尚.诚信,能使战争变为和平.诚信,能使世界变得团结杨佳让诚信成为人的本能反应.姚佳妮

1、诚实的人务必对自我守信,他的最后靠山就是真诚.爱默生2、诚者,天之道也;思诚者,人之道也.孟子3、没有诚实何来尊严.西塞罗4、失足,你可能马上复站立,失信,你也许永难挽回.富兰克林5、诚信为人之本.

1、民无信不立.孔子 人而无信,不知其可也孔子2、君子忧道不忧贫. 孔子3、言不信者,行不果.墨子4、诚信者,天下之结也.墨子5、诚者,天之道也;思诚者,人之道也.孟子6、小信诚则大信立.韩非子7、侈而惰者贫,而力而俭者富. 韩非子8、贫而无谄,富而无骄. 子贡9

言不信者行不果 墨子 民无信不立孔子 没有诚实哪来尊严西塞罗 真话说一半常是弥天大谎富兰克林 诚者,天之道也;诚之者,人之道也孟子 失信就是失败左拉 真诚是一种心灵的开放

1、生命不可能从谎言中开出灿烂的鲜花--海涅 2、惟读可以破天下之伪,惟实可以破天下之虚--薛 3、言不信者,行不果--墨子 4、人背信则名不达--刘向 5、诚实是力量的一种象征,它显示着一个人的高度自重和内心的安全感与尊严感--艾琳.卡瑟

1:人而无信,不知其可也.一个人没有信用,不知他怎么可以立身处世.2:至诚则金石为开.极其真诚,真诚所至,最坚硬的东西也会被打动. 3:修辞立其诚.言语应该建立在诚信的基础上.4:轻诺必寡信.轻易向别人

ndxg.net | lyhk.net | qimiaodingzhi.net | xmjp.net | mtwm.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com