dfkt.net
当前位置:首页 >> 当耳四字成语 >>

当耳四字成语

望采纳,O(∩_∩)O谢谢 含有耳四字的成语 :耳顺之年、 袖手充耳、 肥头胖耳、 以耳为目、 属人耳目、 耳不离腮、 耳食之徒、 赁耳佣目、 盗锺掩耳、 公耳忘私、 扒耳搔腮、 言犹在耳、 稗耳贩目、 惊耳骇目、 垂头塞耳、 酒酣耳热、 耳听心

交头接耳、掩耳盗铃、耳濡目染、耳提面命、耳熟能详、洗耳恭听、震耳欲聋、充耳不闻、耳鬓厮磨、隔墙有耳、耳顺之年、忠言逆耳、如雷贯耳、耳目一新、不绝于耳、面红耳赤、口耳相传、掩耳盗钟、耳闻目睹、俯首帖耳、秋风过耳、言犹

洗耳恭听

面红耳赤、耳聪目明、掩耳盗铃、震耳欲聋、耳熟能详、抓耳挠腮、充耳不闻、交头接耳、洗耳恭听、俯首帖耳、耳濡目染、如雷贯耳、掩人耳目、肥头大耳、耳目一新、历历在耳、隔墙有耳、忠言逆耳、不堪入耳、稗耳贩目、耳食之徒、属人耳目、耳不离腮、言犹在耳、三耳秀才、袖手充耳、酒酣耳热、耳听心受、赁耳佣目、掩耳而走

有关耳的四字词语 :面红耳赤、耳聪目明、掩耳盗铃、震耳欲聋、耳熟能详、抓耳挠腮、充耳不闻、交头接耳、洗耳恭听、俯首帖耳、耳濡目染、如雷贯耳、掩人耳目、肥头大耳、耳目一新、历历在耳、隔墙有耳、耳朵底子、耳朵眼儿、忠言逆耳、不堪入耳、稗耳贩目、耳食之徒、属人耳目、耳不离腮、言犹在耳、三耳秀才、袖手充耳、酒酣耳热、耳听心受

闭目塞聪 聪:听觉敏锐,这里指听觉.闭着眼睛,堵住耳朵.形容对外界事物全不了解. 出处:汉王充《论衡自纪》:“闭目塞聪,爱精自保.” 闭目塞听 闭上眼睛不看,堵住耳朵不听.形容对外界事物不闻不问. 出处:汉王充《论

耳听八方~长目飞耳 耳目一新 耳听为虚 耳闻目睹 耳濡目染 耳闻目睹 耳濡目染 耳濡目染 耳濡目染 耳濡目染 耳聪目明 耳闻目睹

方面大耳 耳濡目染 耳根清净 耳目一新 耳听八方 耳食之言 耳视目食 耳视目听 耳熟能详 耳顺之年 耳提面命 耳听心受 耳目股肱 耳闻目击 耳闻目睹 耳红面赤 耳后生风 耳满鼻满 耳目闭塞 嵬眼耳 眼花耳热 眼跳耳热 眼瞎耳聋 眼观耳熟 洗耳恭听 耳听是虚 震耳欲聋 掩耳盗铃 耳不旁听 如雷贯耳 抓耳挠腮 以耳当眼 面红耳赤 和弦悦耳 充耳不闻 萦绕耳畔 耳提面命 耳闻是虚,眼观为实 耳闻不如目见 眼观四路,耳听八方

面红耳赤、耳聪目明、掩耳盗铃、震耳欲聋、耳熟能详、抓耳挠腮、充耳不闻、交头接耳、洗耳恭听、俯首帖耳、耳濡目染、如雷贯耳、掩人耳目、肥头大耳、耳目一新、历历在耳、隔墙有耳、耳朵底子、耳朵眼儿、忠言逆耳、不堪入耳、稗耳贩目、耳食之徒、属人耳目、耳不离腮、言犹在耳、三耳秀才、袖手充耳、酒酣耳热、耳听心受

耳字开头成语大全 :耳聪目明、 耳熟能详、 耳濡目染、 耳闻是虚,眼观为实、 耳目一新、 耳闻不如面见、 耳食之徒、 耳不离腮、 耳听心受、 耳顺之年、 耳不忍闻、 耳视目听、 耳目众多、 耳鬓厮磨、 耳虚闻蚁、 耳鬓相磨、 耳口相传、 耳聋眼黑、 耳提面命、 耳热眼花、 耳后生风、 耳听为虚,眼见为实、 耳目喉舌、 耳闻不如目见、 耳目股肱、 耳食之言、 耳热眼跳、 耳闻眼睹

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com