dfkt.net
当前位置:首页 >> 归去来兮 云胡不归 >>

归去来兮 云胡不归

“归去”,离开,解作“回家去”;来兮,语气助词,意思是“吧” “芜”,荒芜;胡,为什么;不归,不回去。 意思是回去吧,田园将要荒芜 。 这句写了陶渊明辞去彭泽令回家去职的原因:田园将荒芜。 出自陶渊明的《归去来兮辞》 《归去来兮辞》是晋宋之...

形是形体,身体的意思。 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 去吧,田园快要荒芜了,为什么还不回...

原文及翻译如下,满意请采纳哦~ 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎...

回去吧,田地都要荒芜了,为什么不回去? 出自陶渊明的《归去来兮辞》,原文如下: 归去来兮!田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以...

归去来兮拼音版 余(yú)家(jiā)贫(pín),耕(gēng)植(zhí)不(bú)足(zú)以(yǐ)自(zì)给(gěi)。幼(yòu)稚(zhì)盈(yíng)室(shì),缾(píng)无(wú)储(chǔ)粟(sù),生(shēng)生(shēng)所(suǒ)资(zī),未(wèi)见(jiàn)其(qí)术(shù)。亲(qīn)故(gù)多(duō...

劝说自己回去,为回去做铺垫 原文: 归去来兮,田园将芜胡不归? 既自以心为形役,奚惆怅而独悲! 翻译: 回去吧,田园将要荒芜, 为何不归?违心步入仕途, 既是自己所为,何必惆怅独自悲!

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。 《归去来兮辞·并序》 作者:陶渊明 【魏晋】 余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途...

出自归去来兮辞 原文 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。 乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门...

归去来兮 [ guī qù lái xī ] 【解释】:归:返回。回去吧。指归隐乡里。 【出自】:晋·陶渊明《归去来辞》:“归去来兮!田园将芜,胡不归?” 【示例】:自不合刚下山来惹是非,不如~。 ◎元·马致远《陈抟高卧》第三折 【语法】:偏正式;作宾语...

意思是:回家去吧!田园快要荒芜了。 出自:《归去来兮辞》是晋宋之际文学家陶渊明创作的抒情小赋,也是一篇脱离仕途回归田园的宣言。原文节选: 归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com