dfkt.net
当前位置:首页 >> 乃组词 >>

乃组词

1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备。见乃武乃文。 2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地,武定祸乱。后多指人既有武功又有文德。亦作乃文乃武。 3,乃心王室[ nǎi xīn wáng shì ] 本意是忠于朝廷,后...

乃字的组词: 遂乃、无乃、乃父、然乃、乃心、或乃、乃往、既乃、乃才、便乃、乃今、何乃、不乃、乃其、乃尔、乃至、胡乃、焉乃、毋乃、况乃、乃者、顾乃、乃可、乃耳、乃昔、乃眷、丕乃、乃郎、乃翁、普乃、乃情、乃在、欸乃、非乃、来乃、乃公...

奶nai 、牛奶 .奶 粉.扔reng 、扔弃.扔掉.仍reng、 仍然.仍旧.秀xiu 、秀丽.秀劲.秀俊. 乃组词精选 下为该词语的应用范例和释义说明(下面也包含“乃”的所有组词,收录量在行业领先。)。 1、乃尔 造句:金属空心O形圈,是将薄壁的钢管、不锈钢...

1、乃是 【读音】nǎi shì 【释义】是,就是。 【造句】人民群众乃是真正的英雄。 2、乃翁 【读音】nǎi wēng 【释义】父亲对儿女的自称

乃至 唉乃 无乃 乃是 乃尔 若乃 乃父 乃今 何乃 尔乃 乃若 乃翁 毋乃 乃心 乃公 而乃 乃者 然乃 况乃 已乃 至乃 丕乃 乃诚 乃眷 乃其 乃老 焉乃 禾乃 乃郎 顾乃 乃蛮 乃堂 乃可 乃耳 或乃 胡乃 乃才 既乃 乃昔 乃往 乃在 遂乃 乃才 乃情 非乃 来...

木乃伊、 欸乃、 乃至、 胜败乃兵家常事、 乃蛮、 高乃依、 无乃、 乃尔、 乃是、 乃父、 何乃、 乃翁、 乃文乃武、 何其相似乃尔、 尔乃、 乃心王室、 乃今、 禾乃、 龙多乃旱、 乃心、 或乃、 乃若、 若乃、 乃昔、 乃我困汝、 乃公、 不乃 你...

我没有做作业,乃至被老师骂。 这件古董的价值至少有百万乃至上千万。 人民群众乃是真正的英雄。 海纳百川,有容乃大。多一点宽容吧!生活中有了宽容,将会变的更加美好,世界会变的更加精彩。 我们应该知道胜败乃兵家常事的道理。

汉字 乃 (字典、组词) 读音 nǎi 部首 丿 乃组词: 禾乃、 乃郎、 乃者、 尔乃、 乃堂、 乃蛮、 乃父、 欸乃、 不乃、 乃纔、 乃至、 何乃、 乃今、 若乃、 胡乃、 况乃、 普乃、 乃耳、 乃诚、 乃才、

【组词】 1、乃是 [ nǎi shì ] 是;就是。 例句:痛苦中最高尚的最强烈的和最个人的——乃是爱情的痛苦。 2、乃翁 [ nǎi wēng ] 你的父亲;他的父亲。 例句:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 3、乃至 [ nǎi zhì ] 连词。连接并列词语,表示事情...

1、龙多乃旱 成语拼音:lóng duō nǎi hàn 成语解释:喻人多互相依赖,反而办不成事。 成语出处:宋·李季可《松窗百说·恃众》:“今不救之,罪分于众而难责,则皆莫之顾,况横身犯众,为人肩利害事耶?谚所谓龙多乃旱是也。” 2、乃文乃武 成语拼音...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com