dfkt.net
当前位置:首页 >> 速求六年级上期数学口算题30道,脱式计算30道,解... >>

速求六年级上期数学口算题30道,脱式计算30道,解...

X-2/7X=3/4 70%X + 20%X = 3.6 25% + 10X =4/5 X - 15%X = 68 X+3/8 X=121 5X-3×5/21 =5/11 6X+5 =13.4 X÷(6/35) =(26/45) ×(13/25) 2(x-0.6)=4 (0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 ...

1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40×20-200= 600 11.(80-25)*2= 110 12.70+45=115 13.90×2÷3= 60 14.16×6÷3= 32 15.300...

口算:1+20%=120% 脱式: 3.14*4/2 =12.56/2 =6.28 简算: 20%*2+20%*5 =20%*(2+5) =20%*7 =140% 应用:一张圆桌子半径是2米周长和面积分别是多少? 3.14*(2*2) =3.14*4 =12.56米 3.14*2的平方 =3.14*4 =12.56平方米 答:周长是12.56米,面积...

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4= 5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25= 9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8= 13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8= 17) 3.6÷0.09= 1...

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4= 5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25= 9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8= 13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8= 17) 3.6÷0.09= 1...

例题 41+18÷2= 50 75-11×5= 20 42+729= 20 5600÷80=70 25×16= 400 120×25= 3000 36×11= 396 1025÷25=41 336+70= 406 25×9×4= 900 200-33×3= 101 . 3020-1010=2010

0.15千克=( )克 3.001吨=( )吨( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米 5.80元=( )元( )角 ( )分米=1.5米 ( )吨( )千克=4.08吨 510米=( )千米 5米16厘米=( )米 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米 4700米=( )千米 3650克=( )千克 40.06吨=(...

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4= 5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25= 9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8= 13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8= 17) 3.6÷0.09= 1...

25+65+98 =90+98 =188 100-100÷25=100-4=96 250÷50+12×4=5+48=53

肯定符合你,溅酗穷枕 挨

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com