dfkt.net
当前位置:首页 >> 台阶读读写写拼音 >>

台阶读读写写拼音

凹凼(ao dàng) 尴(gān)尬(gà) 烦躁(fanzao) 微不足道(weibuzudao) 大庭广众(datingguangzhong)

语文课文登勃朗峰读读写写的拼音 请看语文课文登勃朗峰读读写写的拼音 yǔ wén kè wén dēng bó lǎng fēng dú dú xiě xiě 请看语文课文登勃朗峰读读写写的拼音大写 Y WN K WN DNG B LNG FNG D D XI XI

2017年八年级语文课本读读写写的拼音:2 0 1 7 nián bā nián jí yǔ wén kè běn dú dú xiě xiě 键盘输入拼音:2017 nian ba nian ji yu wen ke ben du du xie xie 大写:2017 nian ba nian ji yu wen ke ben du du xie xie

第一单元 读读写写 zhāo pi dān yōu jí qiè jù pà huán jìn zhī qù ( )( )( )( )( )( ) uān ù kǒn pà chōn zú lǐ yóu wū yán qí shí ( )( )( )( )( )( ) zhī chēn ǔ lì huán rào yú lè ǎn tàn zhōu yóu ( )( )( )( )( )( ) sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fān shì ( )( )(

2016新人教版语文七年级上册读读写写1、春嗡 wēng 朗润[lǎng rùn] 酝酿[yùn niàng] 卖弄[mài nòng] 喉咙[hóu lóng] 应和[yìng hè] 嘹亮[liáo liàng] 烘托[hōng tuō] 静默[jìng mò] 风筝[fēng zhēng] 抖擞[dǒu sǒu] 健壮[jiàn zhuàng] 呼朋引伴[hū péng yǐn bà

[tái jiē] 台阶台阶,一般是指用砖、石、混凝土等筑成的一级一级供人上下的建筑物,多在大门前或坡道上.工程量的计算中一般会涉及到台阶的工程量的计算.

1 觑(qù)2鬣(liè)3彪悍(biāo hàn)4疆场(jiāng chǎng)5驯良(xùn liáng)6勇毅(yǒng yì)7窥视(kuī shì)8迎合(yíng hé)9疮痍(chuāng yí)10枉然(wǎng rán) 11阔绰(kuò chuò)12观瞻(guān zhān )13妍丽(yán lì)14庇荫(bì yīn)15遒劲(qiú jìn)16旷野(kuàng yě)17畸形(jī xíng)18颚è骨(è gǔ)19慷慨以赴(kāng kǎi yǐ fù)20相得益彰(xiāng dé yì zhāng)21有过之无不bù(yǒu guò zhī wú bù jí)

七年级下册 第1课:《从百草园到三味书屋》鲁迅 攒(cuǎn):凑在一块儿. 拗(ǎo):这里是用力弯曲的意思. 确(què)凿(záo):确实. 菜(cài)畦(qí):菜地.畦,有土埂围着的一块块长方形田地. 桑(sāng)葚(shèn):桑

ǔ pò làn bù kān( )( )( )( )mǎn huái xìn xīn yì rú jì wǎn ( )( )读读记记 pí bèi máng lù

第一单元: 一瞬(shùn)间 嶙(lín)峋(xún) 眩(xuàn) 啜(chuò)泣小憩(qì) 擎(qíng)天撼(hàn)地忍俊不禁(jīn) 唳(lì) 第二单元: 濯(zhuó) 姊(zǐ)妹 窖(jiào) 泯(mǐn)灭 厄(è)运 猝(cù)然陬(Zōu)邑(yì)

whkt.net | artgba.com | bdld.net | ncry.net | ydzf.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com