dfkt.net
当前位置:首页 >> 3x+5=9怎样解方程呢? >>

3x+5=9怎样解方程呢?

3x+5=9 3x=9-5 3x=4 x=4÷3 x=4/3 希望采纳

3x-5=x十5 3x一x=5+5 2x二1O x=/O÷2 x=5

用十字相乘法,原式变为:(3x+5)×3=(5x-9)×2 X=33

解:9x+15=123 9x=123-15x=

3x一3.9=5.l 3x=5.1+3.9 3x=9 x=9÷3 x=3 请采纳正确答案,你们只提问,不采纳正确答案,回答都没有劲!谢谢管理员推荐采纳!! 朋友,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,如果没有明白,请追问。谢谢。

3x-5=x+5解方程 解:3x-x=5+5 2x=10 x=5 只含有一个未知数(一元),并且未知数项的最高次数是2(二次)的整式方程叫做一元二次方程。 标准形式:ax²+bx+c=0(a≠0) 扩展资料: 解一元一次方程有五步,即去分母、去括号、移项、合并同类项...

3X+5=32 3X=27 X=9

解: 3X+4y=9.........[1] 2x+3y=5..........[2] [2]×3-[1]×2 得 y=-3 把y=-3代入[2] 得 x=7 ∴ x=7 y=-3

(5x9)-3x=2.1 解:45-3x=2.1 3x=45-2.1 3x=42.9 x=14.3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dfkt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com